Integritetspolicy

Denna sida innehåller information om den policy Salong Violetts personuppgiftsbehandling följer.

Behandlingen sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan svensk dataskyddslagstiftning för att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår hantering av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Salong Violett
Stora Gatan 49 
722 12 Västerås

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter om våra kunder som vi hanterar är till exempel namn, e-post, telefonnummer och kommentarer som du själv väljer att lämna när du kontaktar oss.

Det händer att vi publicerar före- och efterbilder på våra kunders nya frisyrer på våra sociala medier i marknadsföringssyfte. Detta gör vi dock aldrig utan kundens tillåtelse. Du kan alltid ångra dig och be oss ta bort de bilder du tidigare godkänt.

När du besöker vår hemsida samlar vi information om den enhet du använder vid ditt besök. Läs mer om detta längre ner under Cookies.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

När du bokar tid hos oss ber vi dig att lämna namn och telefonnummer för att kunna hantera din bokning och kontakta dig angående din bokning. 

När du väljer att bli medlem hos oss ber vi dig att lämna namn och e-post för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden som medlem, telefonnummer är valfritt.

Ändamål och rättslig grund till vår personuppgiftsbehandling

Samtycke
Vid publicering av bilder på sociala medier ber vi alltid om samtycke innan publicering. Denna behandling grundas således på samtycke.

Om du vill att vi tar bort en befintlig bild på dig som vi har publicerat på våra sociala medier kan du kontakta oss på här och be oss ta bort bilden. 

Avtal
Uppgifter såsom namn, telefonnummer och e-post krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund.

Rättslig förpliktelse
Vissa uppgifter måste vi spara pga. rättslig förpliktelse. Vi har till exempel bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, vilket kräver att vi sparar vissa uppgifter i 7 år.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Salong Violett sparar aldrig en uppgift längre än vi har bedömt som nödvändigt för att leverera god service och utveckla vår affär, och aldrig längre än lagen säger. Du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas så länge det går i linje med lag.

Cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Cookies som är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen är enligt lag tillåtna att använda utan ditt medgivande, denna behandling grundar vi på berättigat intresse. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter vars ändamål kräver ditt medgivande är samtycke. Genom att klicka dig vidare på vår hemsida godkänner du samtliga cookies. Du kan alltid ändra eller återkalla ditt samtycke till behandlingen via inställningarna i din webbläsare.

Salong Violett använder sig av cookies från Googles analysverktyg, Google Analytics. Med hjälp av Google Analytics kan vi samla in och analysera data. Google Analytics tar emot information om hur användare hittar vår webbsida och hur den används. Google Analytics hjälper oss att förbättra hemsidan och säkerställa att vår webbsida möter användarens behov. Lagringen av informationen varierar beroende på hur ofta användaren besöker vår webbplats.

Vem kan ta del av dina uppgifter?

Viss information som vi samlar in om dig kommer vi att behöva dela med dem inom vår organisation som behöver känna till dessa uppgifter. Detta gör vi dock endast om det är nödvändigt för ändamålet.

Dina rättigheter

Samtycke kan återkallas
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta genom att kontakta oss. Ett återkallat samtycke gäller endast för framtida behandlingar och tillämpas därmed inte retroaktivt.

Registerutdrag
Du kan när som helst kontakta oss för att kostnadsfritt begära ut en kopia på vilka uppgifter om dig som behandlas hos oss. En administrativ avgift kommer dock att tas ut i det fall vi anser att samma begäran gjorts oskäligt många gånger.

För att begära ett registerutdrag skickar du in ett dokument med en text där du uppger vad du vill begära ut. Dokumentet ska vara skriftligt egenhändigt undertecknat och skickas till:

Salong Violett
Stora Gatan 49 
722 12 Västerås

Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Information
Som registrerad hos oss har du alltid rätt att få information om när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Mycket av denna information framgår redan av denna sida, men om du är intresserad av mer specifika saker rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss skriftligen på info@salongviolett.se.

Rättelse
Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du misstänker eller vet att någon information vi har om dig är felaktig, ber vi dig vänligen informera oss om detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade kostnadsfritt.

Begränsning 
Under vissa förutsättningar har du som registrerad rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan exempelvis begära att vi avbryter hanteringen av din personliga information om du vill att vi fastställer dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

Rätten att invända mot behandling
Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om exempelvis den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning.

Dataportabilitet
Du har rätt att, på begäran, få ut dina personuppgifter i syfte att föra över dem och återanvända dem hos ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtalsförhållande.

Om du vill göra denna begäran är du välkommen att kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Salong Violett
Stora Gatan 49 
722 12 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation.

Radering (”rätten att bli glömd”)
För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan dock finnas förpliktelser för oss, såväl avtalsmässigt som rättsligt, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för dess specifika syften.

Klagomål till Datainspektionen
Om du anser att Salong Violett behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information besök www.datainspektionen.se.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser med andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Bli medlem i vår kundklubb

...och få första klippningen gratis!

*Genom att bli medlem i vår kundklubb accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst gå ur vår kundklubb genom att kontakta oss. 

Medlemskapet är helt kostnadsfritt. Som medlem i vår kundklubb får du möjlighet att göra personliga hud-, hår- och makeupanalyser utförda av auktoriserade hudterapeuter, frisörer och makeupartister. Som Salong Violett Exklusiv Medlem får du dessutom speciella erbjudanden, lägre pris och möjlighet att handla de senaste skönhetsprodukterna innan alla andra, samt notiser om senaste nytt inom hår & naglar. Självklart samlar du även poäng på dina köp, som du kan utnyttja vid andra köptillfällen.